ทำเนียบผู้บริหาร

                  โทรศัพท์ : 0885490990 
                E-mail:supot@khamsoipit.ac.th  
                  โทรศัพท์ : 0817699688
                E-mail:nirun@khamsoipit.ac.th  
                 โทรศัพท์ : 0933296879
               E-mail:twatchai@khamsoipit.ac.th