ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร 49130