ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โดยการนำของ นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๑ และ คณะกรรมการการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563