มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับครูใหม่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูใหม่ทั้ง 3 ท่าน  คือ

  1.นายอรรถวิทย์  เกตุแก้ว  ตำแหน่ง ครู เอกพละศึกษา 

2. นางสาวนาตยา  ราชคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เอกเคมี

3. นางสาวชนิดา  สุภารัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย        เอกสังคมศึกษา