เปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรก New Normal โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนวันแรก โดยนายสุพจน์  พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้ลงพื้นที่ต้อนรับนักเรียน พร้อมคณะครู โดยครูเวรได้ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งให้นักเรียนสแกนคิวอาร์โค้ดก่อนเข้าโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดเตรียมอ่างล้างมือ,สบู่เหลวและแจกหน้ากาก Face Shield ให้กับนักเรียนทุกคน