แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทางโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

1.นักเรียนห้องเรียนปกติ (วิทย์-คณิต) จัดให้ผู้เรียนแยกออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นเลขที่คู่ และเลขที่คี่ โดยมาเรียน 1 สัปดาห์ (on site) และหยุด เพื่อเรียนทางออนไลน์(online)  1 สัปดาห์ สลับกัน  (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่หยุดนั้นจะเรียนออนไลน์ที่บ้าน) *ยกเว้นสายวิทย์ – คณิต 6/3 ไม่ต้องเเยกเลขที่คี่หรือคู่ ให้มาทั้งกลุ่ม ในสัปดาห์คู่

2. ให้นักเรียนเลขที่คี่ มาในสัปดาห์คี่ และนักเรียนเลขที่คู่ มาในสัปดาห์คู่

3. ห้องเรียนโครงการพิเศษ  มาเรียนทุกวัน โดยแยกห้องเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน

4.นักเรียนที่เรียนสายศิลป์ ให้มาเป็นกลุ่มสายการเรียน ไม่ต้องแยกเลขที่ สายศิลป์-ญี่ปุ่น  ม.4/5  มาสัปดาห์คี่ สายศิลป์-อาชีพ ม.4/5  มาสัปดาห์คู่ สายศิลป์-ญี่ปุ่น  ม.5/5  มาสัปดาห์คี่ สายศิลป์-อาชีพ ม.5/5  มาสัปดาห์คู่ สายศิลป์-ญี่ปุ่น  ม.6/3  มาสัปดาห์คี่

1.4 สายวิทย์คณิต 5/2 , 5/3                 มาเรียนทุกวัน

      สายศิลป์ –ภาษาอังกฤษ 6/4    มาเรียนทุกวัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *