งานแนะแนว โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ แสดงความยิยดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ Portfolio

งานแนะแนว โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ แสดงความยิยดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ Portfolio

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 คน

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 14 คน

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 3 คน

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 9 คน

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 1 คน

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จํานวน 3 คน

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 2 คน

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม จํานวน 2 คน

9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จํานวน 1 คน

10.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 3 คน

11.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน 2 คน

12.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จํานวน 4 คน

รวม 46 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *