ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเซปรักตะกร้อหญิง

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ประเภทกีฬา

เซปรักตะกร้อหญิงและตะกร้อชาย รอบชิงชนะเลิศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเซปรักตะกร้อหญิง

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูธวัชชัย รุ่งโรจน์ จัดโดย กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร