ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ประเภทมินิบริดจ์ ระดับประเทศ

วันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียน้ข้าร่วมแข่งขัน มินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี คือ นายอภิสิทธิ์ ธนสำ และ
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ประเภทมินิบริดจ์ รุ่น U 18 รับเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
ครูผู้ดูแล
คุณครูพนัชกร รัตพันธ์
คุณครูปิยะวรรณ นาริต
คุณครูณรงค์ นาริต
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง