ใบรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ทักแชทเพจ KPS NEWS

ใบรายชื่อนักเรียนปี 65

https://drive.google.com/drive/folders/1Abt-j93vVA3zx0hODxK_RKHZRI4Td8_k?usp=sharing