รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานขับรถและพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย

ประกาศการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยสพม