ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

นักเรียนใหม่ระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

สามารถเข้าดูรายละเอียดระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ตามไฟล์แนบ

 

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน