ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2565 และรอบที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ที่ยังไม่มารับวุฒิ)

 

ประกาศรายชื่อผู้จบการศึกษา ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2565 และรอบที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ที่ยังไม่มารับวุฒิ)
ให้มารับวุฒิ การศึกษาภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เท่านั้น หากไม่มารับในวันที่กำหนด จะสามารถมารับเอกสารได้อีกครั้ง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 17 พฤษภาคม 2565 )

 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

รายงานการออกประกาศนียบัตร ม.3
รายงานการออกประกาศนียบัตร ม.6