ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับศูนย์ (มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์) โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 รายการ ผู้ฝึกซ้อม

คือ ครูกนกกากญณ์ สุรันนาโดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

1.การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง)

เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต่อไป

2.การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

  1. การแข่งขัน Prompter challenge ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  2. การแข่งขัน ประกวดภาพถ่าย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง