ขั้นตอนการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และแนวทางสำหรับนักเรียนที่ติดโควิดและไม่สามารถมามอบตัวได้

ด้วยโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ มีกำหนดในการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 3 เมษายา 2565

ม.1 เวลา 9.00 – 11.30 น.

ม.4 เวลา 13.00 15.30 น.

โดยนักเรียนที่ไม่สามารถมามอบตัว เนื่องจากติดโควิด ให้นักเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่จำเป็นในการมอบตัวได้ที่ https://forms.gle/gUahRzjHWb1fcGSS8

และนักเรียนที่สมัครไม่ทัน ให้มาที่โรงเรียนโดยเตรียมเอกสารการมอบตัวทุกอย่างมาให้ครบ