ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ 101 หมู่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร 49130