ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1049730259
รหัส Smis 8 หลัก : 49012012
รหัส Obec 6 หลัก : 730259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คำสร้อยพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khamsoipittayasan
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์
ตำบล : นากอก
อำเภอ : นิคมคำสร้อย
จังหวัด : มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ : 49130
โทรศัพท์ : 042 040268
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28/05/2519
อีเมล์ : Office@khamsoipit.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.khamsoipit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : มุกนิคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นากอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 147 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 2 กม.